1. Ingivare
  2. Den avlidne
  3. Tillgångar i boet
  4. Förslag på god man
  5. Fastighet
  6. Bostadsrätt
  7. Kvitto
Ingivare
Den avlidne
Civilstånd änka/änkling? *
Make/makas personnummer?
Har släktutredning inhämtats från landsarkiv?
Är Allmänna arvsfonden förmånstagare?
Här kan du ladda upp dokument som du ev. vill bifoga
Fastighet
Bostadsrätt
Förslag på god man
Är den föreslagna gode mannen tillfrågad om ärendet?
Ange beteckning för alla fastigheter
Ange beteckning för alla bostadsrätter