Ansökan om förnyelse av auktorisation som översättare hösten 2020
Här ansökar du om förnyelse av din auktorisation som översättare som löper ut den 31 december 2020.
När du gör ansökan ska du bifoga underlag som styrker din verksamhets omfattning enligt informationsbrev från Kammarkollegiet. Ha dem redo som pdf-filer innan du börjar fylla i ansökan. Pdf-filernas namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga specialtecken, mellanslag eller bokstäverna å, ä, ö).
Sista ansökningsdag är den 25 oktober 2020.
Fält markerade med * är obligatoriska
Egna översättningar i det språk och den språkriktning som auktorisationen gäller.
Ange antal uppdrag eller omfång i ord.
Andra översättningsuppdrag än ovanstående
(Om du gör översättningar till/från flera språk kan du lämna uppgifter om det i separat bilaga.)
Ange minst en uppdragsgivare eller arbetsgivare
Du ska lämna in underlag som på ett representativt sätt styrker dina uppgifter. Det kan till exempel vara intyg från förmedlare eller uppdragsgivare, en sammanställning av representativa uppdrag med kontaktuppgifter till någon eller några uppdragsgivare, urval av fakturor eller dylikt. Bifoga max 30 sidor. Maxstorlek per pdf är 2MB.
Bifoga underlag som pdf-fil. Pdf-filernas namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga specialtecken, mellanslag eller bokstäverna å, ä, ö).
Relevant utbildning under de senaste fem åren
Kammarkollegiet publicerar ett register över auktoriserade översättare på sin webbplats i enlighet med förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Registret över auktoriserade översättare ska enligt 12 § i ovannämnda förordning vara sökbart och tillgängligt för allmänheten. De uppgifter Kammarkollegiet publicerar för samtliga auktoriserade översättare enligt förordningen är följande: för- och efternamn, translatorsnummer, språk och språkriktning.
Om du vill kan även följande valfria uppgifter publiceras på Kammarkollegiets webbplats. Bocka i rutorna nedan för de uppgifter som du vill ska synas i registret på kollegiets webbplats.