Ansökan om auktorisation som tolk våren 2021 - anpassat prov
Här kan du som har en synnedsättning eller dyslexi ansöka om auktorisation och anmäla dig till det anpassade auktorisationsprovet för tolkar.
För att få delta i ett anpassat prov måste du bifoga ett intyg från syncentral som visar att du har en synnedsättning alternativt ett intyg från logoped som visar att du har dyslexi.
Prov ordnas i Kammarkollegiets lokaler i Stockholm på Slottsbacken 6, Gamla stan, mitt emot Kungliga slottet
tisdag 9 mars 2021 - förmiddag
På provdagen kommer du att skriva:
- delprov 1 (Realia)
- delprov 2 (Språkfärdighet i svenska) och
- delprov 3 (Terminologi).
Du som skriver auktorisationsprovet i teckenspråk deltar endast i delprov 1 (Realia) och delprov 2 (Språkfärdighet i svenska).
Du som redan är auktoriserad tolk i ett språk och skriver provet i ett annat språk deltar endast i delprov 3 (Terminologi).
Sista ansökningsdag är den 31 oktober 2020.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Kammarkollegiets auktorisationsverksamhet på telefon 08-700 08 00 innan du gör ansökan.
Fält markerade med * är obligatoriska
Ladda upp personbevis (pdf). Pdf-filens namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga mellanslag, specialtecken eller bokstäverna å, ä, ö).
Ladda upp intyg från syncentral eller logoped (pdf). Pdf-filens namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga mellanslag, specialtecken eller bokstäverna å, ä, ö).
Ordningsregler
Prov för auktorisation som tolk - anpassat prov

Vänligen läs noga igenom informationen nedan.

- Förutom datorn du skriver provet på ska mobiltelefoner och övriga digitala enheter som lagrar, tar emot eller hämtar information (t.ex. smartklockor) vara helt avstängda från det att provet startar tills sista delen är inlämnad. Det är otillåtet att hantera dem både under provtiden och i pausen.

- Från det att provet startat till sista delen är inlämnad får datorn endast användas till provplattformen.

- Du får inte lämna lokalen efter registrering eller under pågående prov.

- Efter att skrivtiden börjar kommer ingen att släppas in i skrivsalen, detta gäller även efter pausen.

- Toalettbesök får endast göras i pausen mellan delproven. Rökpauser är inte tillåtna.

- Respektera skrivtiden: du får inte börja förrän provvakten säger till och du måste sluta skriva när provvakten säger att skrivtiden är slut.

- Du får inte använda hjälpmedel såsom Internet, ordlistor, grammatik- och rättstavningskontroll eller synonymverktyg.

- Du får inte föra anteckningar på medhavt papper eller samtala med någon under skrivtiden.

- Du får inte föra ut provmaterial eller anteckningar från skrivsalen.

- Du får inte lämna skrivsalen tidigare utan måste sitta kvar tills skrivtiden är slut.

Vid avvikelser från ordningsreglerna upprättas en incidentrapport. Om du bryter mot ordningsreglerna kan det leda till att din ansökan avslås.