Ansökan om att ingå i registret över utbildade tolkar
Du som har gått någon av de utbildningar som omfattas av Kammarkollegiets register över utbildade tolkar, eller efter validering bedömts ha motsvarande kunskaper, kan ansöka om registrering. Ansökan kan göras löpande under året.
Du måste bifoga en vidimerad kopia av ditt utbildnings- eller valideringsbevis när du gör ansökan. Ha därför det redo som pdf-fil innan du börjar fylla i ansökan. Pdf-filens namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga specialtecken eller bokstäverna å, ä, ö). Bifoga bara utbildnings- eller valideringsbeviset, inte något annat.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Kammarkollegiets auktorisationsverksamhet på telefon 08-700 08 00 innan du gör ansökan.
Fält markerade med * är obligatoriska.
OBS! Kopian av utbildnings- eller valideringsbeviset ska vara vidimerad av behörig utbildningsanordnare. Vidimeringen innebär att en person från utbildningsanordnaren med sin namnteckning intygar att kopian överensstämmer med deras original. Datum för vidimeringen, namnförtydligande och kontaktuppgifter ska anges på kopian.
Ladda upp en vidimerad kopia av utbildningsbevis eller valideringsbevis som pdf-fil.* Pdf-filens namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga specialtecken eller bokstäverna å, ä, ö).
Om du vill kan även följande valfria uppgifter publiceras på Kammarkollegiets webbplats. Bocka i rutorna nedan för de uppgifter som du vill ska synas i registret på kollegiets webbplats.