Ansökan om auktorisation som översättare 2020
Här kan du ansöka om auktorisation och anmäla dig till auktorisationsprovet för översättare.
Provet ordnas i Göteborg, Lund och Stockholm.
Delprov 1: fredag den 24 april 2020 – eftermiddag
Delprov 2: oktober 2020 – närmare information om dag och tid följer
Du måste få godkänt i delprov 1 för att bli kallad till delprov 2 (översättning). Du som går vidare till delprov 2 kommer att informeras per e-post.
Du som redan är auktoriserad översättare i en språkkombination och skriver provet i en annan språkkombination deltar endast i delprov 2.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Kammarkollegiets auktorisationsverksamhet på telefon 08-700 08 00 innan du gör ansökan.
Fält markerade med * är obligatoriska
Kammarkollegiet kommer att använda din e-postadress för att skapa användarkonton i den digitala provplattformen och till det trådlösa nätverk som används vid provet.