Ansökan om auktorisation som översättare 2022
Provet ordnas i Göteborg, Malmö och Stockholm.
Delprov 1: den 25 april 2022
Delprov 2: planeras till oktober 2022
Du måste få godkänt i delprov 1 för att bli kallad till delprov 2 (färdighetsprov i översättning). Du som går vidare till delprov 2 kommer att informeras per e-post.
Du som redan är auktoriserad översättare i en språkkombination och nu skriver provet i en annan språkkombination deltar endast i delprov 2.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Kammarkollegiets auktorisationsverksamhet på telefon 08-700 08 00 innan du gör ansökan.
Fält markerade med * är obligatoriska
Är du inte folkbokförd i Sverige? Ladda upp en pdf-fil med handling motsvarande ett personbevis från den stat där du är bosatt. Pdf-filens namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga mellanslag, specialtecken eller bokstäverna å, ä, ö).
Kammarkollegiet kommer att använda din e-postadress för att skapa användarkonton i den digitala provplattformen och till det trådlösa nätverk som används vid provet.