Ansökan om förnyelse av auktorisation som tolk hösten 2020
Här ansöker du om förnyelse av din auktorisation som tolk som löper ut den 31 december 2020.
När du gör ansökan ska du bifoga personbevis och underlag som styrker din verksamhets omfattning enligt informationsbrev från Kammarkollegiet. Ha dem redo som pdf-filer innan du börjar fylla i ansökan. Pdf-filernas namn ska bara bestå av bokstäver a till z och/eller siffror (inga specialtecken, mellanslag eller bokstäverna å, ä, ö).
Sista ansökningsdag är den 25 oktober 2020.
Fält markerade med * är obligatoriska.
Ladda upp personbevis som pdf-fil. Pdf-filens namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga specialtecken, mellanslag eller bokstäverna å, ä, ö).
Ange minst en uppdragsgivare eller arbetsgivare
Uppdrag som tolk i auktorisationsspråket under de senaste fem åren
Ange antal uppdrag eller arbetade timmar per tidsperiod (ett alternativ per period). Ange en kvalificerad uppskattning.
Auktoriserad tolk
Rättstolk
Sjukvårdstolk
Du ska lämna in underlag som på ett representativt sätt styrker dina uppgifter. Det kan till exempel vara intyg från förmedlare eller uppdragsgivare, en sammanställning av representativa uppdrag med kontaktuppgifter till någon eller några uppdragsgivare, urval av fakturor eller dylikt. Bifoga max 30 sidor. Maxstorlek per pdf är 2MB.
Ladda upp underlag som pdf-fil. Pdf-filernas namn ska bara bestå av bokstäver från a till z och/eller siffror (inga specialtecken, mellanslag eller bokstäverna å, ä, ö).
Uppdrag som tolk i andra språk under de senaste fem åren
Ange antal uppdrag eller arbetade timmar per tidsperiod (ett alternativ per period). Ange en kvalificerad uppskattning.
Relevant utbildning under de senaste fem åren
Kammarkollegiet publicerar ett tolkregister på sin webbplats i enlighet med förordningen (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare. Registret över auktoriserade tolkar ska enligt 12 § i ovannämnda förordning vara sökbart och tillgängligt för allmänheten. De uppgifter Kammarkollegiet publicerar för samtliga auktoriserade tolkar enligt 12 § i förordningen är följande: för- och efternamn, tolknummer, kompetens (auktoriserad tolk, rättstolk, sjukvårdstolk eller utbildad tolk) och språk. Ovanstående uppgifter är även tillgängliga för Kammarkollegiets tolkportal för att tolkbeställare ska kunna verifiera din kompetens.
Om du vill kan även följande valfria uppgifter publiceras på Kammarkollegiets webbplats. Bocka i rutorna nedan för de uppgifter som du vill ska synas i registret på kollegiets webbplats.